Όταν αυτό δεν είναι αυτό

When it, isn't it

Ιωάννα Μύρκα

Ioanna Myrka

23 -30 | 10 | 2020

Ίριδος 4, Π. Φάληρο, Αττική, 17561

4 Iridos str., Faliro, Attiki, 17561  

IOMY20.jpg

Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 σε ωράριο καταστημάτων στον χώρο F.O.B. – Art Container, Ίριδος 4 στο Παλαιό Φάληρο η Ιωάννα Μύρκα παρουσιάζει την κατασκευή με τίτλο «Όταν αυτό δεν είναι αυτό».

Στη συγκεκριμένη παρουσίαση η καλλιτέχνις διατηρεί το σχήμα ενός φορέματος αντικαθιστώντας το υλικό με τα καρτελάκια που αναγράφουν τις οδηγίες πλυσίματος, πληροφορίες υλικού, μάρκα, τιμή και μέγεθος. Μεταφέροντας το μέσα έξω, δημιουργεί ένα πολτό πληροφορίας για κάτι που δε μπορεί να προσδιοριστεί αφού δεν υφίσταται. Ο χώρος της F.O.B. λειτουργεί σαν βιτρίνα μαγαζιού που εκθειάζει ένα και μοναδικό αντικείμενο, πολλαπλασιάζοντας έτσι την άξια του και καθιστώντας το πολύτιμο, αν και πλασματικό.

Ένα ένδυμα χαρακτηρίζεται από το υλικό, το σχήμα και τη χρήση του και είναι αναγνωρίσιμο για αυτές του τις ιδιότητες. Αν αλλάξει κάποια από αυτές τις ιδιότητες, δεν παύει να είναι αναγνωρίσιμο αλλά επανακαθορίζεται η ταυτότητά του. Η μεταβολή στη χρήση και το υλικό το κάνουν να μοιάζει καινούριο, έτοιμο προς κατανάλωση, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει, χωρίς να διατηρεί την αρχική του χρησιμότητα.

 

Αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζώντας και δουλεύοντας σε άθλιες συνθήκες, κατασκευάζουν ρούχα για τον υπερ-καταναλωτή, που δελεάζεται από την πλασματική αξία του αντικειμένου και όχι από το ίδιο το αντικείμενο.
 

Η κατασκευή του σιδερένιου σκελετού έγινε από τον Στέλιο Γκίκα.

Starting Friday 23 of October 2020 during working hours, at F.O.B - Art Container in Palaio Falirio, Ioanna Myrka presents her installation named "When it, isn't it".

In this installation the artist maintains the form of a dress, replacing its fabrics with labels which state washing instructions, material, brand, price and size information. Bringing the inside out, thus creating an information pulp for something that can't be described because it doesn't exist. the F.O.B - Art Container space acts as a shop window that applauds one and only item, thus multiplying its value making it priceless, although fictitious.

​​

A garment is characterized by its material, its shape and use, and it is recognizable for these qualities. If any of these change, it does not cease to be recognisable but its identity is redefined. The change of its use and material make it looks new, ready for consumption, without actually existing, without retaining its original utility.

Dedicated to all those people who, living and working in miserable conditions, manufacture clothes for the super-consumer, who is temped by the imaginary value of the object and not by the object itself.

The construction of the iron frame was done by Stelios Gikas

Παραγωγή | Production

4logonew.png

Ειδικός Σύμβουλος

Νέστορας Κατσιμίχας

Μετάφραση

Φίλιππος Προβέρα

Στιγμιότυπο 2019-09-18, 10.50.28 π.μ..p

Specialized Consultancy

Nestoras Katsimichas

Translation

Filippo Provera