top of page

<<Ο χώρος των προβολών - Π. Φαληρο>>

<<Projection Space - P. Faliro>>

εγκαίνια

opening

 

διάρκεια ως

duration till

:

:

25 | 6 | 2020  20:30

5 | 9 | 2020

Ίριδος 4, Π. Φάληρο, Αττική, 17561

4 Iridos str., Faliro, Attiki, 17561  

εξώφυλλο.jpg

«Ο χώρος των προβολών-Π.Φάληρο» του Τάσσου Τριανταφύλλου αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός διαδραστικού εγχειρήματος το οποίο λαμβάνει χώρα, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, τόσο στον πραγματικό όσο και στον διαδικτυακό χώρο. Ο καλλιτέχνης μετατρέπει τον «F.O.B. art container – Χώρο Τέχνης TετARTημοριο» σε λακωνική εικαστική εγκατάσταση. Καλύπτει το δάπεδο με ζάχαρη άχνη, μεταστοιχειώνοντας την καθαρή αίθουσα με τους άσπρους τοίχους σε χώρο περισυλλογής και διαλογισμού. Αφήνει ακάλυπτο μόνο έναν μικρό διάδρομο όπου εγκαθιστά μια καρέκλα, προσκαλώντας τον ένα και μοναδικό, κάθε φορά, επισκέπτη να καθίσει και να αφουγκραστεί το ουδέτερο, σιωπηλό περιβάλλον που είναι εσκεμμένα απαλλαγμένο από συγκεκριμένες αναφορές. Βυθισμένος στο μονότονο λευκό της σιγής, εισέρχεται σε διάλογο με τον βαθύτερο εαυτό, εμφυσώντας πνοή στο έργο με τη νοητική και σωματική του εμπλοκή.

 

Όπως δηλώνει ο τίτλος, η εγκατάσταση είναι ένας χώρος προσωπικών προβολών. Ένα κενό πεδίο πάνω στο οποίο ο εκάστοτε επισκέπτης προβάλλει σκέψεις, ελεύθερους συνειρμούς, βιώματα και συναισθήματα. Η εμπειρία πρόσληψης του έργου καταγράφεται στη συνέχεια σε ένα βιβλίο επισκεπτών με τις μαρτυρίες να λειτουργούν ως υπαρξιακά ίχνη της εφήμερης παρουσίας του δέκτη.

 

Η διαδικτυακή μετάδοση της εγκατάστασης μέσω live streaming, επιτρέπει στο ευρύτερο κοινό να συμμετάσχει δίχως τη φυσική του παρουσία αλλά με την προσθήκη σχολίων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το σύνολο αυτών των νοητικών προβολών θα αποτελέσει την ύλη ενός καταλόγου, νοηματοδοτώντας εκ νέου ένα στατικό έργο χώρου που εξελίσσεται σε συλλογική ζωντανή δράση.

 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, προσαρμοσμένο στην αρχιτεκτονική των εκάστοτε χώρων, πάντα με τη λογική του απόλυτου λευκού και της σιγής. Ο Τριανταφύλλου ανιχνεύει τις αντιδράσεις διαφορετικών κοινοτήτων και εθνοτήτων ως προς την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε παγκοσμίως. Συνθέτει έναν ιδιότυπο υπαρξιακό χάρτη, ένα ευαίσθητο ποιητικό σχόλιο γύρω από την παρουσία και την απουσία, τον εγκλεισμό, την απομόνωση, τη μοναξιά, την αίσθηση του κενού…

 

Μπία Παπαδοπούλου

Επιμελήτρια, Ιστορικός Τέχνης, Γ.Γ. AICA Hellas

Projection space -P. Faliro by Tassos Triandafyllou is the first stage of an interactive undertaking that takes place, in the midst of the outbreak of COVID-19 pandemic, both in real space as well as online. The artist transforms the “F.O.B. art container – Art Space tetARTimorio” into a laconic artistic installation. He covers the floor with icing sugar, transmuting a bare room surrounded by white walls into a space for contemplation and meditation. What remains uncovered is only a small hallway where he places a chair, inviting the viewers to sit individually in order to contemplate the neutral, quiet environment which is deliberately devoid of specific references. Being absorbed in the interminable whiteness of silence, they enter into dialogue with the deeper self, infusing new connotations into the artwork with their mental and physical engagement.

As the title denotes, the installation is a locus of personal reflections. A void field on which each visitor displays thoughts, free associations, experiences and emotions. The experience of perceiving the artwork is then recorded in a visitors’ book with the comments functioning as existential traces of the ephemeral presence of the recipient.

The live online streaming of the installation, enables the participation of a broader audience without being physically present but by adding their comments online. All these mental associations are going to form the content of a catalog, re-interpreting a static art-work that results into a live, collective action.

The specific project will take place in different cities in Greece and abroad, being adapted to the architecture of the specific locations selected, always keeping the concept of the absolute whiteness and silence. Triandafyllou delves into the reactions of different communities and cultures to the unprecedented challenge we are experiencing worldwide. He creates a peculiar existential map, a sensitive poetic comment on presence and absence, confinement, isolation, loneliness, the feeling of emptiness.…

 

Bia Papadopoulou

Curator, Art Historian, General Secretary of AICA Hellas

Παραγωγή | Production

4logonew.png

Με την αιγίδα | Under the auspices

Στιγμιότυπο 2019-09-18, 10.50.28 π.μ..p

  Επιμέλεια

Μπία Παπαδοπούλου

            Ειδική Επιμέλεια

Νέστορας Κατσιμίχας

   Φωτογραφία

    Φάνης Λογοθέτης

      Μετάφραση

      Ρία Ντάμα

Curator

Bia Papadopoulou

Expertised Curation

Nestoras Katsimichas

Fotography

Fanis Logothetis

Translation

Ria Dama

bottom of page