top of page

Water Democracy

Η ΑμΚΕ τετARTημόριο παρουσιάζει, στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, την κοινωνικοπολιτιστική δράση  με τίτλο “Water Democracy  νερό – λαός - δημοκρατία”, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00. Στόχος της δράσης είναι ο προβληματισμός για το ρόλο του νερού ως ζωτικό συνεκτικό στοιχείο των ανθρώπινων κοινωνιών.

 

Η δράση “Water Democracy” υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε ειδική επιμέλεια του Νέστορα Κατσιμίχα. Σε αυτήν συμμετέχουν με έργα τους 22 νέοι εικαστικοί, οι οποίοι δημιουργούν με τα έργα τους έναν διάλογο υψηλής αισθητικής και συμβολισμού σχετικά με το υγρό στοιχείο, το χρόνο και τον πολιτισμό. Η πραγματική ροή του νερού μας οδηγεί συνειρμικά στο πέρασμα του χρόνου και στη συνακόλουθη με αυτόν εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Τα ονόματα των συμμετεχόντων Καλλιτεχνών είναι: Γαλάτος Θωμάς, Κατσούλας Αριστομένης, Κούκου Βασιλική, Κρανιώτη Μαριλένα, Λαμπρινός Νίκος, Λουίζου Μαρία, Μαραγκάκη-Ξηρομάμου Ελένη, Μαρίνης Νίκος, Μπολιεράκη Κωσταντίνα, Μουρκόγιαννη Στέλλα, Μύρκα Ιωάννα, Νέσκες Νίκος, Νικολαϊδη Δανάη, Παπαδόπουλος Λάζαρος Φίλιππος, Παρασκευόπουλος Κυριάκος, Σαγκιώτη Βασιλική, Σαριγιαννίδου Στέλλα, Σοφιανού Βασιλική, Σοφρά Βασιλική, Σταθόπουλος Νίκος, Φάβιος Χρήστος, Φώσκολος Ριχάρδος.

Τόσο το ανθρώπινο σώμα όσο και η επιφάνεια του πλανήτη μας, αποτελούνται κατά τα 3/4 από νερό, το οποίο και αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο για τη συντήρηση και ανάπτυξη κάθε έμβιου όντος. Η ζωτική του σημασία υποχρέωσε τους ανθρώπους από τα πανάρχαια χρόνια να συγκεντρώνονται και να δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό. Η βιοτική ανάγκη δημιουργίας των πρώτων οικισμών σε περιοχές άμεσα γειτνιάζουσες με υδάτινες μάζες (πηγές, ποτάμια, λίμνες), συνέδεσε εξ αρχής άρρηκτα το εν λόγω στοιχείο με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Την εξάρτησή του από το παγκόσμιο αυτό αγαθό, ο άνθρωπος τη συνέδεσε σχεδόν αμέσως με διάφορα ήθη, έθιμα και συμβολισμούς δημιουργώντας μια εντελώς ξεχωριστή κουλτούρα όπου και πάλι η Δημοκρατία οφείλει να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση, διανομή και χρήση των υδάτων.

Και ενώ, σε μεγάλο βαθμό, στην εποχή μας καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση στο νερό, ολοένα και περισσότερο βιώνουμε το παράδοξο της ακαταλληλότητας κατανάλωσής του από τον άνθρωπο. Η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τη μόλυνση των υδροφόρων οριζόντων, καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη σοβαρών μελετών και σχεδίων για την ανάσχεση του παραπάνω προβλήματος ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να μην κινδυνεύσει εντέλει η ίδια η ζωή του πλανήτη. Μια ορθολογική-οικολογική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να κατανοεί τον άνθρωπο ως μέρος της φύσης και όχι ως επικυρίαρχο αυτής.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, κατανοώντας και συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό τον πανανθρώπινο προβληματισμό, εγκαινιάζει για πρώτη φορά τον παριλίσσιο κήπο του για να φιλοξενήσει την κοινωνικοπολιτιστική εκθεσιακή δράση “Water Democracy” από την ΑμΚΕ τετARTημόριο.

NPO TetARTimorio presents, in the garden of the Christian and Byzantine Museum, the socio-cultural exhibition titled “Water Democracy water – people – democracy”, in  Saturday 23 of November 2019 at 12:00. The scope of this exhibition is to reflect on the vital role of water as one of the main elements in human societies.


The exhibition “Water Democracy” materialized with the support of the [Greek] Ministry of Culture and Sports, the municipality of Athens and the municipality  of Paleo Faliro with special support in curating Nestoras Katsimihas. With participation of 22 upcoming artists, who through their work create a dialogue of high aesthetic and symbolism about the element of water, time and civilization. The flow of water leads us to think the passage of time and its coherence with the evolution of human civilization. The participating artists, in alphabetical order, are: Galatos Thomas, Katsoulas Aristomenis, Koukou Basiliki, Kranioti Marinela, Lambrinos Nikos, Louisou Maria, Maraqgaki-Xiromamou Eleni, Marinis Nikos, Bolieraki Kostantina, Mourkogianni Stella, Mirka Ioanna, Neskes Nikos, Nikolaidi Danae, Papadopoulos Lazaros Philippos, Paraskevopoulos kiriakos, Sagioti Basiliki, Sarigiannidou Stella, Sofianou Basiliki, Sofra Basiliki, Stathopoulos Nikos, Favios Xristos, Foscolos Richardos.

The human body as well as the surface of the planet are consisted of 3/4 water, which is an important element for the connection and nurture of every living thing. Its vital importance made humans since ancient times to gather and live around it. The first settlements were created near sources of water (springs, rivers, lakes), this connected human civilization with this element. The need of this basic necessity, made humanity connect it with various ethics, customs and symbols creating a brand new completely different culture where again Democracy owes to have the primary role in the management, distribution and the use of the water resources.


While, in a great degree, in our era the accessibility to water is easier, more and more we are experiencing the paradox of its unsuitability for use from humans. Climate change in combination with pollution of water sources, makes it the need imperative for serious studies and planning to halt this problem so the social cohesion can be maintained and the life of the planet itself will not be put in danger. An orthological as well as an ecological reaction to this issue is of course due to the realization that humanity is a part of nature and not the dominant species of it.


The Christian and Byzantine Museum, understanding and actively participating in this universal reflection, opens for the first time its garden to host the socio-cultural exhibition “Water Democracy” from NPO TerARTimorio.

3.jpg

εγκαίνια | opening

bottom of page